Kasperowicz § Szubski

ul. Długa 43/3

85-034 Bydgoszcz

tel. (+48) 52-344-81-15

kancelaria[usun-to]@adwokatmk.pl

Kancelaria Kasperowicz & Szubski wspiera inicjatywy społeczne i obywatelskie świadcząc usługi prawne związane powoływaniem i rejestracją fundacji i stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz uzyskiwaniem statusu organizacji pożytku publicznego.

W ramach działalności Pro Bono kancelaria objęła opieką prawną "Stowarzyszenie eee" z siedzibą w Ciele (gm. Białe Błota) oraz Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Start Bydgoszcz" z siedzibą w Bydgoszczy.