Kasperowicz § Szubski

ul. Długa 43/3

85-034 Bydgoszcz

tel. (+48) 52-344-81-15

kancelaria[usun-to]@adwokatmk.pl

adwokat Marcin Kasperowicz - wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszcz pod numerem Bd-843

adwokat Jakub Szubski - wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszcz pod numerem Bd-884

Prawnicy współpracujący:

adwokat Wioletta Olszewska - wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszcz pod numerem Bd-881

aplikant adwokacka Agata Szaruga -  aplikant adwokacka w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy (obecnie II rok)

Praca / staże:

Do pracy w naszej Kancelarii poszukujemy osób, które oprócz doświadczenia i wiedzy specjalistycznej, wykażą się zaangażowaniem w bieżącą i przyszłą działalność firmy.

Studentów wydziałów prawa zachęcamy do odbycia praktyki w naszej Kancelarii. Każdy uczestnik praktyk otrzymuje swojego opiekuna. To indywidualne podejście pozwala praktykantom na wypracowanie własnych poglądów na kulisy codziennej pracy prawniczej i praktyczne wykorzystanie zdobytej podczas studiów wiedzy teoretycznej.

Szczegółowy profil kandydata określany jest każdorazowo w ogłoszeniu, publikowanym m.in. na naszej stronie internetowej. Podania, z załączonym listem motywacyjnym oraz curriculum vitae należy składać na adres Kancelarii wskazany w zakładce Kontakt. Każde podanie musi zawierać klauzulę o zgodzie kandydata na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z poniższą formułą: Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. 2002/101/926 ze zm.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w niniejszym podaniu moich danych osobowych do celów rekrutacji w Kasperowicz § Szubski Kancelaria Adwokacka w Bydgoszczy.